Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

Kvisthølet – nytt navn på medlemsbladet

 Meldingsbladet for Aukrustsenterets Venner skifter navn til Kvisthølet. Navnet kommer fra foreningens høge beskytter, fjøsnissen Nystumoen. Han er vant til å betrakte saker og ting rundt seg gjennom hull. Det kommer av at han som fjøsnisse bare kunne studere verden gjennom kvisthøl, små glugger og glisne tømmervegger i fjøs og låve, der han hadde losji. Observasjonene herfra noterte han i sin dagbok.

Vi tillater vi oss å henlede oppmerksomheten på tre kapitler i boka ” Hilsen Solan og Nystumoen” utgitt på Cappelens Forlag i 1993. Mange av Kjells beste historier og fineste tegninger ble jo som kjent til i hans og Karis møte med det italienske folkeliv. Dette gir han eksempler på i kapitlene ”Kort møte med Vår Herre”, ”Treno Rapidio”, ” I Ibsens fotspor” og i ”Marios sølvtrompeter”.

Fra kapittelet ”Kort møte med Vår Herre” tillater vi oss å ta med Kjells beskrivelse av Solan, Nystumoen og hans egen botsgang til Peterskirken:

Etterpå sto vi lenge på Petersplassen. Nystumoen ville gjerne se katedralen gjennom høla i innskuddsboka fra Bøndenes Bank – konsentrerte seg best når’n så det gjennom et høl….

Han sto lenge og titta.

Om kvelden skrev han med skjønnskrift i dagboka:

 

 

 
 

 Det hører også med til historien at Nystumoen også alltid bærer med seg ei grøtdylle. Den inneholder forskjellige viktige og kjære ting. Særlig Alvdalssongen som han stadig henter styrke og inspirasjon fra.

Og Nystumoen ønsker alltid Guds fred og lys over dagen!

Tilbake til åpningssida

 

 

 

 

 

Som dere skjønner, kjære aukrustvenner; vi har noe å glede oss til!!!! (og husk å ta med ei gammel innskuddsbok med høl i!)