Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

Valg på årsmøtet for 2009

Styret:

Lise Eskedal                           leder i 2009     Ny                 I styret 09-10

Hans Sollid                            styremedlem – gj.v.              09-10

Heide Hagesveen Hagen      styremedlem – gj.v.              09-10

Gjenstående i styret:

Sigurd Thoresen                   styremedlem                          09

Tone Dalløkken                    styremedlem                          09

 

Vara:

Goro Vardenær Heggset                                                    09

Trond Paaske                                                                      09

 

Revisorer:

Øyvind Randen                                                                   09-10

Jan Løkken                                                                          09-10

 

Valgkomite:

Ivar Eggestad                                               gj.v.                09-10

Arne H Maana                                                                    09

 

Styret konstituerer seg sjøl.