Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

Bilder fra årsmøtet 2009

Kasserer Tone Dalløkken og avtroppende sekretær Karin Platou er konsentrerte ved møtets start.

Påtroppende leder Lise Eskedal studerer brosjyre om tur i Kjell sine fotspor til høsten

Valgkomiteen. Fra v. Arne H Maana og leder Ivar Eggestad

Avtroppende vara til styret Leiv Skare

Møtedirigent Hans Sollid og avtroppende leder Sigurd Thoresen er også tynget av stundens alvor.

Avtroppende sekretær fikk vel fortjent ros for sitt store arbeid i styret. Hun "kjenner" samtlige medlemmer.

Hans Sollid takker Sigurd for hans store innsats for å etablere og lede Aukrustsenterets Venner disse første fem årene. Denne mannen har lagt ned mange dagsverk for saken.

Tilstedeværende styremedlemmer, fra v. Hans Sollid, Tone Dalløkken, Lise Eskedal og Sigurd Thoresen.