Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

 

ÅRSMELDING FOR

AUKRUSTSENTERETS VENNER

FOR PERIODEN 19. APRIL 2008 – 14. MARS 2009.

  

I denne arbeidsperioden har styret hatt denne sammensetningen:

            Leder:                                     Sigurd Thoresen, Alvdal

         N.leder:                                   Hans Sollid, Alvdal

         Kasserer:                                Tone Furustad Dalløkken, Tynset

         Sekretær:                                Karin Platou, Alvdal

         Styremedlem:                         Heidi Hagesveen Hagen, Alvdal

         Styremedlem oppnevnt fra

         Aukrustsenterets styre:          Helen Kveberg Paaske/ Else A Bjørn

          Varamedlemmer:                    Manvor Strypet Nilsen

                                                        Leiv Skare

          Revisorer:                               Øyvind Randen

                                                        Jan Løkken

 Ett av våre æresmedlemmer gikk bort dette året. Odd Aukrust også kjent som ”Bror min” døde 22. juni 92 år gammel.

Helen Kveberg Paaske som var oppnevnt representant fra Aukrustsenterets styre til vårt styre døde nå siste juleaften. På grunn av sin sykdom rakk hun aldri å delta i noe møte eller aktivitet hos oss.

Sverre Fehn som var arkitekt for det prektige senteret vårt døde for få uker siden.

Alle disse vil bli savnet i miljøet rundt Aukrustsenteret og vi lyser fred over deres minne.

 Styret har avholdt  5 protokollførte styremøter og ellers kommunisert mye via telefon og e-post og samtaler for øvrig. Gunn Hvamstad fra Aukrustsenteret var tilstede på ett av styremøtene og orienterte om planene for utbyggingen ved senteret og i Grimshaugen. Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene.

 Foreningen har nå 529 registrerte medlemmer mot 523 på samme tid i fjor. Det er ikke gjort noen spesiell kampanje el.l. for å verve flere medlemmer dette året ut over å markedsføre våre arrangementer med medlemskapsfordel, distribuere brosjyrer og bruke nettside og medlemsblad til å informere om oss selv.

 Vi har gitt ut 3 nummer av vårt medlemsblad ”Kvisthølet i 2008 og ett nummer hittil i 2009. Vi føler at vi har funnet en bra form på dette nå og fått en god del positive tilbakemeldinger. Har litt for store kostnader på layout og distribusjon, men det er ikke så lett spare noe særlig her. Hans Sollid gjør en utmerket jobb som redaktør.

 Vår hjemmeside www.aukrustsenteretsvenner.org har vi også fått til bedre etter hvert. Vi har nå fått ordnet oss slik at vi betjener og oppdaterer den i egen regi. Det har gjort det lettere og raskere å fylle på med aktuelt stoff der. Linken

mot/fra  Aukrsustsenterets nettside www.aukrust.no er også blitt bedre etter at de la om sin nettside. Hans Sollid redigerer også nettsiden vår og er flink til fylle på med aktuelt stoff.

 Vi deltok med mannskap i avviklingen av familiedagen ”Freske fraspark” 3. mai og ”Reodor Felgens Gatebiltreff 13. september.

 I forbindelse med ”Midtsommerdagene” inviterte vi til ”mimrekveld” for deltagerne på turen ”I fælan hans Kjell i Italia”. Denne dagen ”brøt vi oss” også inn i Olabilløpet i Steigjela og fikk delt ut medlemsbevis til vårt medlem nr 500, Erling Palle Bay.

 På nyåret i år arrangerte vi en konsert med GT-Sara og Strømmen Spellmannslag. De hadde hver sin avdeling, men det ble en artig miks med blanding av lokale artister og en rikskjendis som nok passet godt for samme publikum. De samlet iallfall fullt hus og vel så det på Aukrustsenteret og ga oss et sannsynlig bra overskudd.

 Foreningen fyller 5 år 14. juni. Vi ble av årsmøtet i fjor pålagt å lage ”Vennedager” i forbindelse med Midtsommerdagene i år for å markere dette.

Det er planlagt mange aktiviteter både på Aukrustsenteret og i bygda ellers disse dagene så det vil bli vanskelig å få til noe særlig eksklusivt for venneforeningens medlemmer, men det jobbes enda med dette så ….

Det vil iallfall komme ut et nytt nr av ”Kvisthølet” i forkant av disse dagene som er 19. – 21. juni. Her vil alle medlemmer få innformasjon om hva som skjer i bygda disse dagene og bli anbefalt å ta del i det som skjer.

 Styret takker medlemmene, Aukrustsenteret ved sine ansatte og sitt styre, våre forretningsforbindelser og andre for samarbeidet gjennom dette driftsåret og utfordrer alle til å bidra på best mulig måte til at 2009 et så godt driftsår som mulig både for Venneforeningen og Aukrustsenteret. Store utfordringer står foran oss i forbindelse med Grimshaugenprosjektet og Venneforeningen må vel forberede seg på en innsats der på en eller annen måte.

 Alvdal, 12. mars

 På vegne av styret 

Sigurd Thoresen

Leder