Kontakt oss!

Bilder

   Startsiden

 Hit Counter      

 

      Redaktør:

    Kirsten Slørstad

Aktuelle lenker:

Aukrustsenteret Alvdal

Medlemskap  Vedtekter  Aktiviteter  Årsmøter  Årsmeldinger  Kontakt oss!  Nyhetsbrev

Styret  Handlingsplan  Postkassa  Nystumoen  Bilder  Startsiden

Vår medlemsskapsbrosjyre

Slik blir du medlem:

Send et brev til Aukrustsenterets Venner v/ leder Laila Bjørnsen, 2560 Alvdal eller bruk mail venner@aukrust.no Det er veldig praktisk for oss dersom du oppgir fødselsdato og fødselsår samt e-postadresse. Det siste for å kunne informere direkte til hvert medlem via e-post. Du kan også ringe Sigurd på tlf. 90 66 76 76 for nærmere info.

Vi sender giro med medlemskort tilbake. Prisen for et medlemskap? Bare 250 kr. pr. år eller 1700 kr. for livsvarig medlemskap. For dette får du tilsendt ei tegning av Kjell Aukrust for hvert år du står som medlem og du får i tillegg kjøpe tidligere års tegninger til medlemspris. Vi arrangerer bl.a. også turer der medlemmene har førsterett og får turen til medlemspris. Ett eksempel på dette er Italiaturen "I fælan hans Kjell" som gikk 5.-12. april 2008. Les mer om bakgrunnen for å danne Aukrustsenterets venner ved å klikke på Vår medlemsbrosjyre ovenfor.

Velkommen som medlem!!!